Syyskokouksen päätöksiä…

Tervakosken Urheiluautoilijat ry.

Sääntöjen määräämä SYYSKOKOUS 23.10.2013 klo 18.00, paikkana Tervamiilu, Tervakoski.

 PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Esa Kohtamäki avasi kokouksen klo 18.12

2. Osanottajien toteaminen

A. Äänivaltaiset

Paikalla Laura Kääpä, Jarno Kääpä, Rauno Vuorinen, Jani Laine, Karita Laine, Heikki Aaltonen, Riitta Kuitunen, Jani Kuitunen, Matias Weck, Pasi Ruotanen, Ilkka Sinivuori, Anu Ruotanen, Pekka Kylmälä, Seppo Laine, Janne Lindberg, Hannu Lehto, Eeva-Kaisu Juselius, Timo Kekki, Esa Kohtamäki, Tapio Koskela, Petri Koskela, Jan Lönegren, Jorma Suoranta. Yhteensä 23 seuran jäsentä, ym. mainitut henkilöt ovat äänioikeutettuja

B. Läsnäolo-oikeutetut

Lisäksi paikalla Saku Kilpinen

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle kirjallisena jäsenpostina jokaiselle seuran jäsenelle vkon 41 aikana. Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen mukaisesti vähintään 7vrk ennen kokousta, kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

A. Puheenjohtajaksi Esa Kohtamäki

B. Sihteeriksi Laura Kääpä

C. Pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Lehto ja Eeva-Kaisu Juselius

D. Ääntenlaskijoiksi Tapio ja Petri Koskela

5. Käsitellään vuoden 2014

A. Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 pienin muutoksin (liite 1)

B. Esiteltiin ja hyväkyttiin talousarvio vuodelle 2014 (liite 2)

6. Vuoden 2014 hallitus

A. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Esa Kohtamäki

B. Valittiin 6 hallituksen varsinaista jäsentä

Pasi Ruotanen, Jan Lönegren, Jani Kuitunen, Jarno Kääpä, Matias Weck ja Petri Koskela

C. Valittiin 3 hallituksen varajäsentä

Jani Laine, Jorma Suoranta, Timo Kekki

Todettiin että uusi hallitus pitää välittömästi kokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen

7. Toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Laine ja Hannu Lehto, varalle Joonas Kolehmainen ja Ilkka Sinivuori.

8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta 2014

Aikuisjäsenmaksuksi päätettiin 20,-, liittymismaksua ei peritä.

Ainaisjäsenmaksuksi päätettiin 250,- ja nuorisojäsenmaksuksi 5,-

9. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta ja hyväksytään ainaisjäsenet

Hallitus ehdotti Tervakosken Urheiluautoilijat ry:n kunniajäseneksi Jan Lönegreniä.

Syyskokous hyväksyi aplodein seuran uuden kunniajäsenen

Ainaisjäsenmaksuja ole suoritettu.

10. Ilmoitusasiat

Sihteeri muistutti lisenssipalautusanomusten jättämisestä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24.11 mennessä info@terua.fi tai osoitteeseen Koivukaarto 3, 12400 Tervakoski.

11. Muut hallituksen tai jäsenten esille ottamat asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tervakoskella 24.10.2013

Esa Kohtamäki Laura Kääpä

Puheenjohtaja Sihteeri

 

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen järjestäytymiskokous vuodelle 2014

Aika: 23.10.2013 klo 19

Paikka: Lounaskahvila Tervamiilu, Tervakoski

Osanottajat: Matias Weck, Pasi Ruotanen, Jarno Kääpä, Jan Lönegren, Petri Koskela, Jani Kuitunen

Varajäsenet: Jorma Suoranta, Jani Laine

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esa Kohtamäki avasi kokouksen klo 19.00

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Järjestäytyminen vuodelle 2014

A. Valittiin varapuheenjohtajaksi Pasi Ruotanen

B. Valittiin sihteeriksi Jan Lönegren

C. Valittiin taloudenhoitajaksi Jarno Kääpä

D. Valittiin jäsenrekisterin hoitajaksi Jarno Kääpä,

Jäsenrekisterin ylläpito-oikeudet myönnettiin myös sihteeri Jan Lönegrenille.

E. Valittiin seuran tiedottajaksi Hannu Lehto

F. Todetaan seuran toimisto eli postina toimii sihteerin osoite sekä nettiosoite jatkaa info@terua.fi mm. jäsenhakemukset. Info@terua.fi –osoitteen postit ohjataan tulemaan sihteerille ja puheenjohtajal-le

4. Muut asiat

A. sähköpostiosoitteet

Avataan uusille hallituksen jäsenille sekä varajäsenille, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@terua.fi.

Petri Koskela on ainoa jolta osoite puuttuu.

B. Patentti-ja rekisterihallituksen tietojen päivittäminen. Sihteeri päivittää tiedot vuoden 2014 alussa

C. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 1.1.2014 alkaen sekä lakkauttamiset

Tilinkäyttöoikeuksiin ei tullut muutoksia

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.19

Tervakoskella 24.10.2013

Esa Kohtamäki Laura Kääpä

Puheenjohtaja Sihteeri

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

HALLINTO

Hallitus kokoontuu toimintavuonna vähintään neljä kertaa.

Kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määrittäminä aikoina. Seuran kirjanpitoa hoitaa Merokas Ky.

TerUA osallistuu AKK-Motorsport ry:n Etelä-Suomen alueen kokouksiin.

VARSINAINEN TOIMINTA

Avustetaan erikoiskokeiden järjestämisellä: Riihimäki-ralli, Hankiralli ja Lahti Historic EM sekä tarpeen mukaan myös muiden seurojen erikoiskokeiden järjestelyissä .

Jäsentenvälinen kilpailu- ja virkistyspaivä Saukkolassa

Virkistystoimintaa jäsenille mm. rallimatka Eestiin

Julkaistaan seuran vuosikalenteri vuodelle 2014

Järjestetaan seuran pr-paivä

Aktivoidaan seuran nuorisotoimintaa

Järjestetään karting-kilpailu Lavinnon radalla

KOULUTUS

Osallistumme AKK-Motorsport ry:n järjestamiin päätoimitsijakoulutuksiin sekä alueelli­siin tutkinto- ja muihin koulutuksiin.

TIEDOTUSTOIMINTA

AKK-Motorsport-lehti tulee paperiversiona jäsenille sekä lisäksi on luettavissa verkko­lehti osoitteessa www .autourheilu .fi

Jäsentiedotteita julkaistaan tarvittaessa , vähintään 2 kertaa vuodessa .

TerUA:n kotisivua (www.terua.fi) kehitetään ja valokuva -albumiin kerätään materiaalia.